Изградња нове основне школе у Источном Новом Сарајеву

    • АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ

Почетак радова: 08.08.2023.

 

Рок извођења радова: 10 мјесеци од дана увођења ивођача у посао

 

Уговорена вриједност: 4.249.440,02КМ

 

Извођач: „РАДИС“ д.о.о Источно Сарајево и „ALMY TRANSPORT“ д.о.о. Зеница

 

Инвеститор: Влада Републике Српске и Општина Источно Ново Сарајево