Изградња улице Јована Рашковића

    • ЗАВРШЕНИ ПРОЈЕКТИ
    • „Ископ“ д.о.о. и „Демус“ д.о.о. Сарајево
    • September 01, 2023

Почетак радова: 12.06.2023.

Рок извођења радова: 75 дана од дана увођења ивођача у посао

Уговорена вриједност: 348.192,00 КМ

Инвеститор: Општина Источно Ново Сарајево