Изградња улице Душка Трифуновића

    • ЗАВРШЕНИ ПРОЈЕКТИ
    • ГП „Пут“ а.д. Источно Сарајево
    • December 23, 2023

Почетак радова: 23.10.2023.

Рок извођења радова: 60 дана од дана увођења ивођача у посао

Уговорена вриједност: 296.653,40КМ

Инвеститор: Општина Источно Ново Сарајево