Изградња паркинг простора у Чичи

    • АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
    • Извођач: „Илиџапутеви“ д.о.о
    • November 07, 2023

Почетак радова: 28.08.2023

Рок извођења радова: 70 дана од дана увођења ивођача у посао

Уговорена вриједност: 448.940,28КМ

Инвеститор: Општина Источно Ново Сарајево