Изградња новог обданишта у Источном Новом Сарајеву

    • АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
    • “Униотек“ из Источног Новог Сарајева, „Термо Танасић“ из Добоја, „Призма“ и „Уни-техника“ из Бијељине
    • March 01, 2024

Почетак радова: 30.06.2023.

Рок извођења радова: 8 мјесеци од дана увођења ивођача у посао

Уговорена вриједност:  1.451.970,00КМ

Инвеститор: Општина Источно Ново Сарајево и Град Источно Сарајево