Изградња улице Душка Трифуновића

Почетак радова: 23.10.2023. Рок извођења радова: 60 дана од дана увођења ивођача у посао Уговорена вриједност: 296.653,40КМ Инвеститор: Општина Источно Ново Сарајево

Изградња улице Јована Рашковића

Почетак радова: 12.06.2023. Рок извођења радова: 75 дана од дана увођења ивођача у посао Уговорена вриједност: 348.192,00 КМ Инвеститор: Општина Источно Ново Сарајево

Изградња паркинг простора у Чичи

Почетак радова: 28.08.2023 Рок извођења радова: 70 дана од дана увођења ивођача у посао Уговорена вриједност: 448.940,28КМ Инвеститор: Општина Источно Ново Сарајево