FOTO

VIDEO

VAŽNIJI TELEFONI

NAZIV

TELEFON

Policija

122

Vatrogasci

123

Hitna pomoć

124

Telefonske informacije

1185

Dom zdravlja Istočno Novo Sarajevo

057 340 782

Ambulanta Lukavica

057 340 782

Ambulanta Miljevići

057 373 423

Ambulanta Tilava

057 342 428

Higijensko epidemiološka služba HES

057 230-456

Centar za mentalno zdravlje

057 230 880

Hitna medicinska pomoć

057 340-282

JZU Bolnica „Srbija“ Istočno Sarajevo

057 325 300; 057 325 311

Opština Istočno Novo Sarajevo

057 340-132, faks 057 340 710

Civilna zaštita Opštine INS

057 340-836

Vatrogasna brigada

057 340 734

Policijska stanica Istočno Novo Sarajevo

057 340 785

Policijska stanica CIPS

057 342 341

Katastar – RUGIP PJ Istočno Novo Sarajevo

057 320 810

Komunalna policija

057 340 492

Inspekcija Grad Istočno Sarajevo

057 340 202, 057 342 596

KP „Vodovod i kanalizacija“ a.d.

057 342 742; prijava kvara – 057 342 742

Toplane INS a.d.

057 340 610

K.P. „Rad” a.d. Istočno Novo Sarajevo

057 340 807

K.P. „Sveti Marko“ a.d. Istočno Novo Sarajevo

057 321 310; 057 373 159 ( 0-24 h)

Elektrodistribucija Istočno Sarajevo

057 317 929

Sarajevo Gas

057 340 113; 057 340 876

Centar za socijalni rad Istočno Novo Sarajevo

057 320 930

Kulturni centar Istočno Novo Sarajevo

057 342 842

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu

057 343 220 – pisarnica

Poreska uprava (područna jedinica)

057 321 083, 057 321-084

MTEL Istočno Novo Sarajevo

0800 50 000;  066 10 10 10; 057 310 490

Pošta Istočno Sarajevo

057 316 168

Boračka organizacija Istočno Novo Sarajevo

057 340-373

Crveni krst Istočno Novo Sarajevo

065/932-397

Gorska služba spasavanja

066 636 636

Taksi

057 340 200

ZU Apoteka „Centar zdravlja“ Istočno Sarajevo

057/344-181

Auto-moto društvo Istočno Sarajevo

057 340 790; Info broj: 1285

Autobuska stanica Istočno Sarajevo

057 317 377

Veterinarska ambulanta „Vetanova“

065 435-843

Veterinar d.o.o.

066 336 333

Veterinarska ambulanta „Vet Planet“

065 805-133