Ulica Dečanska postala bogatija za nove sadnice

Opštinska uprava Istočno Novo Sarajevo dolaskom prolјeća i povolјnijih vremenskih uslova nastavila je sa aktivnostima, koje se odnose na plansku sadnju alejnog i parkovskog drveća na teritoriji opštine.

Zahvalјujući donaciji nevladine organizacije World Vision i uz učešće Opštinske uprave, zasađeno je 120 sadnica kuglaste katalpe i 10 sadnica smrče, dužinom zelenog pojasa u ulici Dečanska.

Vrijedni učenici četvrtih razreda Osnovne škole „Sveti Sava“ iz Istočnog Novog Sarajeva, odazvali su se ekološkoj akciji, te proteklog dana učestvovali u sadnji pomenutih sadnica u ulici Dečanska. Pored povećanja „pluća” Istočnog Novog Sarajeva, akcija ima i edukativni karakter – da naša djeca od malih nogu nauče o značaju drveća za život.

Obaveza lokalne samouprave jeste da zaštiti budućnost naše djece i doprinese pobolјšanju uslova života svih svojih građana.

Tokom ovogodišnje prolјećne akcije više od 250 novih sadnica drveća dodatno je obogatilo teritoriju naše opštine.

Čuvajmo zajedno naše zelenilo!