U ponedjeljak info dan o akcelerator programu

Razvojna agencija Republike Srpske organizuje info dan povodom objave javnog poziva za učešće u akcelerator programu koji će biti održan u ponedjeljak, 12. aprila 2021. godine, u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu, ulica Vojvode Radomira Putnika bb, sa početkom u 11 časova.

Akcelerator program se provodi u skladu sa Programom rada sa finansijskim planom Agencije za 2021. godinu, a u saradnji sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu – OJ Ekonomski fakultet Pale, Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske, Gradskom razvojnom agencijom Istočno Sarajevo, gradom Istočno Sarajevo, te opštinama u sastavu grada Istočno Sarajevo.

Akcelerator program namijenjen je početnicima u poslovanju zasnovanim na inovaciji, znanju i novim tehnologijama sa potencijalom rasta koji žele da što prije pronađu tržište za svoje proizvode/usluge.

Za više informacija kontakt osoba je Nikola Poluga, telefon: 066/714-305.