FOTO

VIDEO

TURIZAM

Opština Istočno Novo Sarajevo neraskidivo pripada jednom prostoru koji ima značajne turističke potencijale, koji se ogledaju u prirodnim ljepotama planina Trebević i Jahorina, koje čine zaleđe ove opštine, postojećim turističkim kapacitetima i dobroj saobraćajnoj i drugoj infrastrukturi.

Najznačajniji faktori koji utiču na razvoj turizma opštine su:

  • blizina olimpijskih planina – Jahorine, Trebevića, ali i Bjelašnice i Igmana;
  • blizina aerodroma i putne komunkacije;
  • blizina kulturno-istorijskog jezgra Grada Sarajeva;
  • razvoj turističke destinacije Tvrdimići.

Glavni nosilac turističkih aktivnosti je Turistička organizacija u sastavu Grada  Istočno Sarajevo. Pored aktivnosti Turističke organizacije, Opština Istočno Novo Sarajevo u svom razvojnom konceptu posvetila je značajnu pažnju razvoju ovog sektora kroz razvoj postojećih i novih oblika turističke ponude, te stvaranje prepoznatljivog turističkog prostora na Sarajevsko-romanijskoj regiji ali i šire.

Kada je riječ o smještajnim kapacitetima na teritoriji opštine egzistiraju dva hotela sa četiri zvjezdice, smještajnog kapaciteta od 300 kreveta, kao i nekoliko motela koji posjetiocima nude usluge prenoćišta. Prema raspoloživim podacima o broju dolazaka i noćenja broj domaćih i stranih turista varira i bilježi stagnaciju zbog široke ponude smještajnih kapaciteta u okolnim opštinama.

Godina

Dolasci

Noćenja

ukupno

domaćih turista

stranih turista

ukupno

domaćih turista

stranih turista

2019

4769

2443

2326

7051

3630

3421

2020

2508

2061

447

3721

2937

784

2021

3320

2477

843

4481

3017

1464

Pored smještajnih kapaciteta jako je bitna razvijenost turističke infrastrukture i suprastrukture. Trenutne investicije u oblasti sektora turizma su niske. Prve veće investicije su bile izgradnja zabavnog parka na Trebeviću („Sunnyland“), izgradnja hotela i izgradnja izletišta na Tvrdimićima. Kreiranje propratnih sadržaja, uvođenje dodatnih usluga i promocija ukupne turističke ponude su aktivnosti koje opštinska uprava u saradnji sa adekvatnim partnerima planira tek realizovati i time produžiti zadržavanje turista u opštini.