Sutra Dan žalosti na području opštine Istočno Novo Sarajevo

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 97/16, 36/19 i 61/21) i 68. Statuta opštine Istočno Novo Sarajevo („Službene novine grada Istočno Sarajevo“, br. 24/17 i 25/17), načelnik opštine je dana 18.04.2022. godine  d o n i o

 

O D L U K U

o proglašenju Dana žalosti

Član 1.

Dan 19.04.2022. godine proglašava se Danom žalosti na području opštine Istočno Novo Sarajevo zbog smrti naše sugrađanke šestogodišnje Ivane Bjelogrlić, koja je preminula 18.04.2022. godine.

Član 2.

Dan žalosti će se obilјežiti spuštanjem zastava na pola koplјa ispred zgrade opštine Istočno Novo Sarajevo, javnih preduzeća, javnih ustanova i svih organizacija, preduzeća i društava na području opštine Istočno Novo Sarajevo.

Član 3.

Na Dan žalosti na javnim mjestima neće se održavati programi javnog i zabavnog karaktera i neće se emitovati muzika u ugostitelјskim objektima.

Obaveza elektronskih medija sa područja opštine Istočno Novo Sarajevo je da svoje programske sadržaje prilagode Danu žalosti.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenim novinama grada Istočno Sarajevo“.

NAČELNIK OPŠTINE

Jovan Katić