FOTO

PARK VELIKANA

VIDEO

SPORT

Opština Istočno Novo Sarajevo kroz nadležnosti definisane Statutom obezbjeđuje uslove za izgradnju, održavanje i korišćenje sportskih i rekreativnih objekata, obezbjeđuje i usmjerava realizaciju školskih i studentskih sportskih takmičenja, obezbjeđuje posebne uslove za povećanje kvantiteta i kvaliteta rada sa mladim sportskim talentima, obezbjeđuje uslove za razvoj i unaprjeđivanje amaterskog sporta, obezbjeđuje uslove i izdaje saglasnost za organizaciju i održavanje sportskih takmičenja i manifestacija od značaja za jedinicu lokalne samouprave i druge nadležnosti u skladu sa zakonom.

U opštini sport egzistira kroz organizovane sportske klubove, rekreativne i školske aktivnosti. Sportska udruženja koja egzistiraju posljednjih dvadeset i više godina okupljaju preko 1000 aktivista različite starosne dobi.

Opština Istočno Novo Sarajevo izdvaja značajna finansijska sredstva za sport i fizičku kulturu. Iz budžeta se izdvajaju sredstava za rad sportskih klubova kao i sredstva za investicije u oblasti sporta.

 

Lista sportskih klubova sa kontaktima:

 

AKADEMIJA SPORTA „SLAVIJA„

 • Jovana Raškovića 16,
 • tel: 065/413-634

 

RUKOMETNI KLUB „SLAVIJA“

 • Karađorđeva 23
 • tel: 066/530-935
 • e-mail:   rkslavija@yahoo.com

KARATE KLUB „SLAVIJA“

 • Spasovdanska 19
 • tel: 065/510-627
 • e-mail: vukddd@live.com

DžUDO KLUB „RANDORI“

 

DžIJU DžICA KLUB „SLAVIJA“

KLUB  FUDBALA „TEMPO“

ŠAHOVSKI KLUB „SLAVIJA“

 • Nikole Tesle 6
 • tel: 066/003-251

 

KLUB  BORILAČKIH VJEŠTINA „KOBRA“

ODBOJKAŠKI KLUB „SLAVIJA“

 • Nikole Tesle 33
 • tel: 065/089-068
 • e-mail: slavija.o01@yahoo.com

ATLETSKI KLUB „ISTOČNO SARAJEVO“

 • Draže Mihajlovića bb
 • tel: 065/875-462
 • e-mail: akistocnosarajevo@gmail.com

DžUDO KLUB „SLAVIJA“

 • Karađorđeva 21
 • tel: 065/527-224
 • e-mail: jkslavija@gmail.com

DžUDO KLUB „LUNAKO“

SKIJAŠKI KLUB „AVANTURIST“

 • tel: 065/694-405
 • e-mail: skavanturist@gmail.com

ŠAHOVSKI KLUB „HENDIKEP“

 • Vuka Karadžića 30
 • tel: 065/907-189
 • e-mail: goistocnosarajevo@yahoo.com

OMLADINSKI KOŠARKAŠKI KLUB „SLAVIJA 1996“

 

MAČEVALAČKI KLUB  „ROMANIJA“

 • Stefana Nemanje 6
 • tel: 065/819-777
 • e-mail: macevanje.romanija@gmail.com