FOTO

PARK VELIKANA

VIDEO

SOCIJALNA POLITIKA

Opština Istočno Novo Sarajevo kao glavni nosilac socijalne zaštite građana, planira i obezbjeđuje sredstva za socijalnu zaštitu dok Centar za socijalni rad Opštine Istočno Novo Sarajevo ima za cilj pružanje usluge socijalnog rada u okviru porodično-pravne, socijalne i dječije zaštite, a u skladu sa zakonima. Pored Opštinske uprave, finansiranje prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite obezbjeđuju i organizacione jedinice čiji je osnivač Republika Srpska, a svoje sjedište imaju na teritoriji opštine i to: Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS i Javni fond za dječiju zaštitu RS.

Socijalnom zaštitom se bavi i značajnu ulogu ima i Centar za mentalno zdravlje koji pruža svoju pomoć u okviru Doma zdravlja Istočno Sarajevo.

Opštinska uprava prati socijalne potrebe građana, porodica i pojedinih ugroženih grupa i saglasno  njima kreira politike proširene socijalne zaštite na svom području. U skladu sa tim Opštinska uprava obezbjeđuje dodatna prava u vidu jedonkratne pomoći građanima, stipendije, podrške porodiljama, boračkoj populaciji i socijalno ugroženim licima.  

Opština Istočno Novo Sarajevo je uključena u projekte Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja (CEB 2) i Regionalni stambeni program (RSP).