FOTO

VIDEO

SEKRETAR SKUPŠTINE

RADMILA TUŠEVLjAK

 

Sekretar Skupštine organizuje rad Stručne službe i pomaže predsjedniku Skupštine u pripremanju sjednica i organizovanju rada Skupštine i njenih radnih tijela.

Sekretar Skupštine:

pomaže predsjedniku Skupštine u pripremi sjednica Skupštine i njenih radnih tijela,stara se o ostavrivanju prava i dužnosti odbornika i obezbjeđenju uslova za rad klubova odbornika;
odgovoran je za pravno-tehničku obradu akata usvojenih na sjednici Skupštine;
po potrebi neposredno kontaktira sa Opštinskom upravom i drugim institucijama prilikom pripreme stručnih i drugih materijala za Skupštinu i njenih radnih tijela,
usklađuje rad na izradi propisa za sjednicu Skupštine i njenih tijela;
pomaže predsjedniku Skupštine u realizaciji skupštinskih zaključaka;
prima inicijative i prijedloge upućene Skupštini i prosljeđuje ih na dalju obradu nadležnim organima i službama;
obezbjeđuje dostavljanje odborničkih pitanja nadležnim organima i službama i dostavljanje odgovora odbornicima;
učestvuje u pripremi Programa rada Skupštine;
priprema prijedloge odgovora na tužbe u sporovima koji se vode protiv akata Skupštine;
odgovoran je za blagovremeno objavljivanje propisa i drugih akata koje je donijela Skupština i za dostavljanje zaključaka i odborničkih pitanja nadležnim organima i službama;
vrši i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, Poslovnikom i drugim aktima Skupštine.

Sekretar Skupštine odgovoran je za dostavljanje i objavljivanje akata Skupštine opštine u Službenim novinama Grada Istočno Sarajevo.

KONTAKT:

RADMILA TUŠEVLjAK

Adresa: Stefana Nemanje 2, 71 123 Istočno Novo Sarajevo

Telefon: 057/340-749

Faks: 057/340-710

Email: sekretar@opstinains.net