Sastanak sa Udruženjem izbornih zvaničnika u BiH

U prostorijama Opštinske uprave Istočno Novo Sarajevo danas je održan sastanak sa predstavnicima Udruženja izbornih zvaničnika u BiH.

Udruženje implementira projekat pod nazivom „Participativno budžetiranje“ od 01. januara do 31. decembra tekuće godine. Radi se o inicijativi koja se provodi u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u okviru projekta Podrška mladima u lokalnim zajednicama u BiH, koji podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.

Načelnik opštine Jovan Katić i predsjednik Skupštine opštine Vedran Jovančić razgovarali su sa predstavnicima projekta na čelu sa direktorom Ernesom Jusovićem o mogućnostima zajedničke saradnje, kada su u pitanju aktivnosti za stvaranjem povoljnog okruženje za aktivno učestvovanje i uzajamnu saradnju građana, političkih predstavnika i državnih službenika.

Važan faktor za učešće građana u javnom životu zajednice jeste da im se da mogućnosti da učestvuju u procesu donošenja odluka. Cilj je da se mladi angažuju u razmatranju i donošenju odluka u raspodjeli udjela u opštinskom budžetu.

Predstavnici Udruženja, istakli su da im je primarni cilj uključivanje građana u proces odlučivanja na lokalnom nivou. Princip participativnog budžetiranja (PB) može poboljšati transparentnost rada, dok građani kroz ovaj proces mogu ponuditi svoje ideje i projekte koje smatraju korisnim za zajednicu i misle da bi trebali biti podržani kroz budžet opštine.