Sastanak povodom imunizacije osoba starijih od 65 godina

Načelnik Opštine Istočno Novo Sarajevo Jovan Katić, danas je održao sastanak sa gradonačelnikom Istočnog Sarajeva LJubišom Ćosićem i njegovim saradnicima, predstavnicima Doma zdravlja i Regionalnog centra Instituta za javno zdravstvo Istočno Sarajevo

Na održanom sastanku razgovarano je o procesu nadolazeće imunizacije stanovništva u borbi protiv korona virusa (COVID -19) kao i o lokaciji i datumu vakcinacije. Takođe, bilo je riječi o potrebama i neophodnim elementima za realizaciju imunizacije, a to se odnosi na specijalne zahtjeve kao što su specifičnost prostora, frižider, hladnjača i slično.

Nakon što budu ispunjeni svi tehnički uslovi, javnost će biti obaviještena o lokaciji, datumu i satnici imunizacije, zaključeno je na sastanku.

Opštine Istočno Novo Sarajevo i Istočna Ilidža zajedno će asistirati Domu zdravlja i Regionalnom zavodu, uz koordinaciju gradskih struktura.

Lica starija od 65 godina, koja gravitiraju Domu zdravlja Istočno Novo Sarajevo i Istočna Ilidža, pozivaju se da iskoriste pravo na besplatnu i dobrovoljnu vakcinaciju protiv COVID – 19.

Pomenuta lica koja žele da ostvare mogućnost da se se kroz imunizaciju zaštite od COVID – 19, radi evidentiranja treba da se jave svojim timovima porodične medicine.

Stanovnici koji na ovaj način izraze interesovanje za vakcinaciju, u narednom periodu biće pozivani na vakcinaciju od strane nadležnog doma zdravlja.