Rang lista studenata kojima je odobrena stipendija za školsku 2022/23 godinu

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA ISTOČNO NOVO SARAJEVO

NAČELNIK

Komisija za dodjelu stipendija

Broj: 01/I-014-1819/22

Istočno Sarajevo, 14.12.2022. godine

 

Rang lista studenata kojima je odobrena stipendija za školusku 2022/23 godinu

R.b Ime i prezime Fakultet
1.          Tatjana Vojinović Prirodno matematički fakultet
2.          Jovana Jevtić Filozofski fakultet
3.          Tamara Stanić Medicinski fakultet
4.          Sara Stanić Medicinski fakultet
5.          Marija Motika Medicinski fakultet
6.          Sara Okilјević Pravni fakultet
7.          Maja Pandurević Prirodno matematički fakultet
8.          Dajana Božić Filozofski fakultet
9.          Ivana Balog Filozofski fakultet
10.      Filip Jokić Medicinski fakultet
11.      Marija Oro Fakultet tehničkih nauka
12.      Marijana Kokoruš Filozofski fakultet
13.      Vojo Milanović Prirodno matematički fakultet
14.      Maja Buha Filozofski fakultet
15.      Lidija Benderać Medicinski fakultet
16.      Jovana Škrba Fakultet tehničkih nauka
17.      Ivana Topalović Filozofski fakultet
18.      Strahinja Đurić Fakultet bezbjednosnih nauka
19.      Želјana Pjanić Filozofski fakultet
20.      Minja Bjelica Filozofski fakultet
21.      Nikolina Rašević Medicinski fakultet
22.      Lana Todorović Prirodno matematički fakultet
23.      Milјana Topalović Ekonomski fakultet
24.      Kristina Koprivica Prirodno matematički fakultet
25.      Dijana Kujačić Ekonomski fakultet
26.      Pavle Škrba Fakultet tehničkih nauka
27.      Nikolina Todorović Medicinski fakultet
28.      Marija Stanković Ekonomski fakultet
29.      Lana Pejić Medicinski fakultet
30.      Tanja Vukmanović Farmaceutski fakultet
31.      Ivana Crkvenjaš Fakultet zdravstvenih studija
32.      Anđela Nikolić Muzička akademija
33.      Zorana Avramović Mašinski fakultet
34.      Marina Mandić Elektrotehnički fakultet
35.      Valentina Vujičić Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
36.      Svjetlana Avramović Filozofski fakultet
37.      Sofija Golijanin Pravni Fakultet
38.      Vladana Veselinović Elektrotehnički fakultet
39.      Anđela Čolaković Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju

i sigurnosne studije

40.      Marija Popović Arhitektonski fakultet
41.      Jovan Stankov Filozofski fakultet
42.      Marko Škrba Mašinski fakultet
43.      Katarina Milošević Farmaceutski fakultet
44.      Nastasja Tešić Prirodno matematički fakultet
45.      Romana Radonja Fakultet zdravstvenih studija
46.      Miloš Kovačević Elektrotehnički fakultet
47.      Marija Gligorević Polјoprivredni fakultet
48.      Anđela Kapor Polјoprivredni fakultet
49.      Milica Kovačević Akademija strukovnih studija
50.      Andreja Bjeloš Elektrotehnički fakultet
51.      Andreja Božović Elektrotehnički fakultet
52.      Anđela Bjeloš Filozofski fakultet
53.      Dejan Pandurević Ekonomski fakultet
54.      Ana Ignjić Medicinski fakultet
55.      Magdalena Nikolić Filozofski fakultet
56.      Milica Rundić Elektrotehnički fakultet
57.      Jovana Samardžić Elektrotehnički fakultet
58.      Ana Crnjak Filozofski fakultet
59.      Teodora Bošnjak Medicinski fakultet
60.      Marko Kubatlija Mašinski fakultet
61.      Jovana Šilјegović Medicinski fakultet
62.      Sonja Polјčić Farmaceutski fakultet
63.      Sara Obućina Prirodno matematički fakultet
64.      Ana Obućina Elektrotehnički fakultet
65.      Marina Milošević Pravni fakultet
66.      Anja Nešić Ekonomski fakultet
67.      Katarina Jokić Medicinski fakultet
68.      Milica Golijanin Medicinski fakultet
69.      Strahinja Furtula Medicinski fakultet
70.      Sara Trapara Pedagoški fakultet
71.      Milјana Močević Fakultet zdravstvenih studija
72.      Dragana Mijović Fakultet zdravstvenih studija
73.      Ana Puhalo Elektrotehnički fakultet
74.      Lazar Avlijaš Filozofski fakultet
75.      Maša Radonja Filozofski fakultet
76.      Milomir Zirojević Pravni fakultet
77.      Sanja Trifković Farmaceutski fakultet
78.      Una Mojsilović Elektrotehnički fakultet
79.      Natalija Mutić Filozofski fakultet
80.      Ana Milivojević Ekonomski fakultet
81.      Marija Tomić Ekonomski fakultet
82.      Marko Stanišić Elektrotehnički fakultet
83.      Ivana Samardžija Ekonomski fakultet
84.      Žana Radovanović Fakultet fizičke kulture
85.      Tamara Ždrale Ekonomski fakultet
86.      Marko Milić Fakultet tehničkih nauka
87.      Marko Nišić Fakultet informacijskih tehnologija
88.      Nikolina Srndović Filozofski fakultet
89.      Đorđe Kovačević Filozofski fakultet
90.      Nikola Radonja Filozofski fakultet
91.      Dajana Bajović Ekonomski fakultet
92.      Sara Furtula Filozofski fakultet
93.      Dajana Batinić Filozofski fakultet
94.      Aleksej Mutić Elektrotehnički fakultet
95.      Slobodanka Vujanović Filozofski fakultet
96.      Marija Mrgud Medicinski fakultet

 

PRAVNA POUKA:

Žalba na rang listu može se podnijeti u roku od 7 dana načelniku Opštine putem pošte ili direktno na pisarnicu Opštine.