Predstavljamo idejno rješenje za izgradnju gradskog parka u Centru 2

Opštinska uprava Istočno Novo Sarajevo raspisala je 03. decembra 2018. godine konkurs za „Izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za gradski park u Centru 2“, za šta je izdvojen nagradni fond od 4.000,00 KM.

Konkursna komisija je blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu pristiglih radova, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je konstatovano da je na osnovu analize i rangiranja konkursnih radova koji zadovoljavaju propozicije konkursa, a prema kriterijumu za izbor, konačna rang lista za dodjelu nagrada sljedeća:

  1. Prva nagrada 2.500,00 KM – rad pod šifrom 36963
  2. Druga nagrada 1.500,00 KM – rad pod šifrom 18421

Pobjedničko idejno rješenje (rad pod šifrom 36963) ispunjava sve uslove konkursnog programa, kako opšte smjernice tako i posebne programske uslove i preporuke. Zanimljiv koncept, sa dosta detaljno razrađenim dijelovima, adekvatno riješene pješačke komunikacije i povezane ključne tačke. Po obodu je planirana staza za trčanje, unutar parka se planiraju tri primarne staze, koje su sa planiranim sadržajima povezane sekundarnim.

Planiran je dovoljan broj sportskih terena (kružni teren za basket, odbojka na pijesku, teren za mali fudbal, teren za košarku), dječije igralište, prostor za pse, mjesta za socijalizaciju.

Adekvatno primjenjen i vodeni element u centarlnom dijelu. Primarno prioritet dat parternom uređenju, stazama i pejzažnoj arhitekturi, bez gradnje vertikalnih objekata i suvišnih betonskih elemenata. Maksimalno iskorištene povoljnosti ambijenta i ravnog terena.

Planirani ugostiteljski objekti tretirani na način kako je zahtjevano konkursnim zadatkom.

U nastavku pogledajte pobjednički rad koji je izabran putem Konkursa.