Poziv za Javne konsultacije za Nacrt Strategije

Opština Istočno Novo Sarajevo poziva sve zainteresovane predstavnike poslovne i akademske zajednice, nevladinog sektora, drugih interesnih grupa i građana i medija da se aktivno uklјuče u proces javnih konsultacija, te svojim sugestijama, primjedbama ili prijedlozima (sa obrazloženjem i prijedlogom izmjene teksta), daju doprinos izradi Strategije razvoja Opštine Istočno Novo Sarajevo prije nego ista bude upućena u proceduru usvajanja. 

Proces javnih konsultacija trajaće do 09.05.2022. godine. Vaše komentare, prijedloge i sugestije izmjena teksta Nacrta Strategije možete dostaviti sa naznakom „Javne konsultacije za Nacrt Strategije“ putem elektronske pošte na info@opstinains.net ili pismenim putem na protokol opštine.

Nacrt Strategije razvoja Opštine Istočno Novo Sarajevo  za period 2022-2028. godina možete preuzeti na internet stranici www.opstinains.net, i u prostorijama Mjesnih zajednica na uvid.