Poziv za dodjelu plastenika površine od 100 m²

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA ISTOČNO NOVO SARAJEVO

 N A Č E L N I K

Broj: 01/I-014-sl/21

I. Sarajevo, 15. 2. 2021. godine.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19 i 61/21), člana 68. Statuta Opštine Istočno Novo Sarajevo  (“Službene novine Grada Istočno Sarajevo”, broj 24/17 i 25/17),  načelnik Opštine  objavlјuje:

Poziv za prijavu zainteresovanih polјoprivrednih proizvođača za dodjelu plastenika površine od 100 m²

Obavještavaju se zainteresovani polјoprivredni proizvođači Opštine Istočno Novo Sarajevo koji se namjeravaju ozbilјnije baviti plasteničkom proizvodnjom, a kojima je potreban plastenik da se prijave u Opštinu radi buduće realizacije projekta koji će biti proveden u saradnji Opštine Istočno Novo Sarajevo i Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Plastenici  će se dodjelјivati isklјučivo u površini od 100 m², sa sistemom za navodnjavanje.

Učešće u finansiranju nabavke plastenika:

  1. Opština Istočno Novo Sarajevo – 40% od ukupne cijene plastenika;
  2. Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS – 40% od ukupne cijene plastenika (50% za žene i osobe mlađe od 35 godina);
  3. Korisnik plastenika – 20% od ukupne cijene plastenika (žene i osobe mlađe od 35 godina -10%).

Potrebna dokumentacija za prijavu sadrži:

  1. Upitnik za izbor korisnika,
  2. Izjava o uslovima za dobijanje plastenika,
  3. Kopija lične karte.

Prilikom prijave komisija će razmatrati prijave po slјedećim kriterijumima:

  1. Socijalna situacija u domaćinstvu,
  2. Uslovi za obavlјanje polјoprivredne proizvodnje,
  3. Iskustvo u obavlјanju polјoprivredne proizvodnje.

Upitnik za izbor korisnika i izjavu zainteresovani mogu preuzeti u kancelariji br. 4, kontakt osoba Vanja Samardžija.

Rok za podnošenje prijava je 26. 2. 2021. godine do 12.00 časova. Uredno popunjena prijava se podnosi u kancelariji br. 4.

Skeniran Poziv možete preuzeti ovdje.