Pojašnjenje vezano za program pogodnosti za penzionere “Seniorska kartica”

Poštovani sugrađani,

Shodno pitanjima koja se najčešće pojavljuju u vezi poziva za program pogodnosti za penzionere „Seniorska kartica“, objavljujemo odgovore na najčešća pitanja:

1. Da li je u pitanju „POPUST BIH ŽELIO/ŽELJELA OSTVARITI U (zaokružiti):“ moguće izabrati više opcija?
-U navedenom pitanju mogu je zaokružiti jednu, dvije, sve opcije, te dopisati ukoliko nešto nije navedeno. Pitanje je anketnog tipa, a služiće Opštini kao smjernica u kojim branšama primarno treba pronaći parnerske firme za popust, a u skladu s potrebama ciljne grupe – penzionera.

2. Gdje i kada se mogu PREUZETI obrasci?
Kao što je navedeno u Javnom pozivu, obrasci se preuzimaju na sljedeći način:

– Na internet stranici;

– Radnim danima na portirnici ili šalter sali Opštine Istočno Novo Sarajevo

– U Mjesnim zajednicama:

MZ Lukavica, ul. Vojvode Radomira Putnika 98, od 09 do 14 časova;

MZ Lukavica – Centar, Portirnica Opštine Istočno Novo Sarajevo, od 08 do 14 časova;

MZ Toplik-Tilava, ul. Vuka Karadžića 363, od 08 do 14 časova;

MZ Vraca, ul. Srpskih Ratnika 2, od 08 do 14 časova;

MZ Miljevići, ul. Vojvode Momčila Đujića 46, od 08 do 10 časova;

MZ Petrovići, ul. Petrovići 15, od 11 do 14 časova.

3.Gdje i kada se mogu PREDATI obrasci?
Ispunjen i potpisan Obrazac za prijavu, kopiju lične karte i kopiju posljednjeg penzionog čeka potrebno je predati svakim radnim danom do 25. maja 2021. godine na sljedeći način:

a) Putem pošte, sa naznakom:

„Opština Istočno Novo Sarajevo

Ul. Stefana Nemanje 2, Istočno Novo Sarajevo

Kabinet načelnika, kancelarija 33

Prijava penzionera za program „Seniorska kartica“ – ne otvarati“;

b) Na Protokol Opštine Istočno Novo Sarajevo;

v) U mjesnu zajednicu kojoj pripadate ili

g) Putem adrese elektronske pošte aleksandra.matic-tadic@opstinains.net.

4.Šta treba od papira za prijavu?
Za prijavu je potrebno predati ispunjen i potpisan Obrazac za prijavu, kopiju lične karte i kopiju posljednjeg penzionog čeka.

5.Gdje se kartica može koristiti?
Opština Istočno Novo Sarajevo raspisala je Javni poziv za pravna lica i preduzetnike koji će obezbijediti popust penzionerima. Pri dodjeli kartice, svaki penzioner će dobiti spisak i adrese objekata u kojima može ostvariti popust, a isti će biti istaknut i na stranici Opštine Istočno Novo Sarajevo (www.opstinains.net).

6.Plaća li se kartica?
Seniorska kartica za penzionere je besplatna. Troškove njene izrade snosi Opština Istočno Novo Sarajevo za svakog penzionera.

7.Gdje se preuzima kartica i kada?
Podjela kartica će biti organizovana početkom juna 2021. godine, o tačnom terminu javnost će biti obaviještena putem internet stranice Opštine i medija.

Lokacija preuzimanja biće Mjesne zajednice kojima penzioneri pripadaju, a čije adrese i radno vrijeme će biti navedeni u obavještenju.