Otvaranje rekonstruisanog vodovoda u naselju Tvrdimići

Opština Istočno Novo Sarajevo i KP „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Istočno Sarajevo upriličiti će otvaranje rekonstruisanog vodovoda u naselju Tvrdimići, koji je je finansiran u sklopu Projekta Fonda za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti Republike Srpske.

Otvaranje rekonsturisanog vodovoda zakazano je za subotu, 02. septembra 2017. godine u 13:30 časova, na lokaciji Lovačkog doma „Tvrdimići“.