Oglas o načinu i uslovima izbora davaoca komunalne usluge za poslove obavlјanja komunalne djelatnosti-upravlјanje javnim parkiralištima

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA ISTOČNO NOVO SARAJEVO

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 01/I-014- 478-1 /22

Istočno Sarajevo, 25.3. 2022. god.

Na osnovu člana 3. i 4.  Odluke o javnim parkiralištima na području opštine Istočno Novo Sarajevo, broj: 01-022-205/21 od 29.11.2021. god. i 01-022-21/22 od 28.2.2022. godine, čl. 2, 8. i 12. Odluke o načinu obavlјanja komunalne djelatnosti-upravlјanje javnim parkiralištima na području opštine Istočno Novo Sarajevo, broj: 01-022-206/21 od 29.11.2021. god. i 01-022-22/22 od 28.2.2022. godine, člana 68. Statuta opštine Istočno Novo Sarajevo (“Službene novine grada Istočno Sarajevo”, broj: 24/17 i 25/17), načelnik Opštine raspisuje:

Oglas o načinu i uslovima izbora davaoca komunalne usluge za poslove obavlјanja komunalne djelatnosti-upravlјanje javnim parkiralištima, koji možete preuzeti ovdje.