Održana 27. redovna sjednica Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo

Dvadeset sedma redovna sjednica Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo održana je danas, 30. novembra 2023. godine i na njoj je razmatrano 15 tačaka Dnevnog reda. Odbornici Skupštine opštine usvojili su Prijedloge odluka o usvajanju i izvršenju Rebalansa budžeta opštine Istočno Novo Sarajevo, kao i prijedlog zaključka o utvrđivanju Nacrta budžeta opštine. Usvojeni iznos Rebalansa budžeta je 23.495.700,00KM, što je povećanje u odnosu na planirani budžet za 7.517.200,00KM.

Načelnik opštine Jovan Katić izjavio je da su rebalansom stečeni uslovi za povećanje izdvajanja koja se tiču pronatalitetne politike, korisnika socijalne pomoći, stipendista, kapitalnih projeketa, ali i za povećanje plata u javnim ustanovama čiji je vlasnik opština.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Nacrt budžeta za 2024. godinu u uznosu od 27.816.000 KM, u kojem je 13 miliona KM predviđeno za kapitalne investicije koje će biti realizovane u narednoj godini.

Katić je naglasio da su u budžetu za narednu godinu predviđeni brojni kapitalni projekti, među kojima je više od tri miliona KM za sanaciju i izgradnju novih saobraćajnica, kao i izgradnja sportsko-rekreativnog centra – otvorenog bazena, čiji je projekata zavšen, a uskoro se očekuje i raspisivanje javne nabavke.

Skupština je na današnjoj sjednici usvojila i Odluku o kreditnom zaduženju Doma zdravlja Istočno Sarajevo, nakon što je to, kao suvlasnik, učinila i Skupština opštine Istočna Ilidža.