Održana 22. sjednica Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo

Dvadeset druga redovna sjednica Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo održana je danas, 29. maja 2023. godine i na njoj je razmatrano 14 tačaka Dnevnog reda.

Odbornici Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo usvojili su Izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu u iznosu od 20.442.000 KM sa ukupnim suficitom preko 300.000 KM.

Načelnik Katić istakao je da imajući u vidu 700.000 KM predviđenih za pokrivanje deficita iz predhodnog perioda, suficit za prošlu godinu iznosi 1.048.296 KM, te je naglasio da su poreski prihodi u ostvarenju budžeta iznosili samo 42 odsto a ostali prihodi ostvareni su od razvojnih projekata opštine, prije svega, stanogradnje, regulacionih planova, kao i naknadom za rentu i uređenje.

Odbornici su usvojili i Regulacioni plan „Centar jedan“, čime su se stekli uslovi za izgradnju koncertne dvorane i Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Ovim regulacionim planom otvaraju se potpuno novi prostori za izgradnju, prije svega na mjesto „TAT“ i „Lasta“.

Načelnik je izjavio da će se usvajanjem ovog plana ostvariti dosta prihoda od rente i uređenja, koji će biti utrošeni u razvojne projekte u opštini Istočno Novo Sarajevo.