Održana 15. redovna sjednica Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo

Petnaesta redovna sjednica Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo održana je danas, 30. septembra 2022. godine i na njoj je razmatrana 21 tačka dnevnog reda.

Odbornici Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo usvojila su izvještaj o izvršenju budžeta za pola godine od 7.676.755 KM, sa suficitom od 1.505.259 KM.

Nakon održane sjednice načelnik Opštine Istočno Novo Sarajevo Jovan Katić rekao da se nastavlјa trend iz prethodne godine kada je ostavren suficit, navodeći da je to pokazatelј opredijelјenosti opštine da, osim svih investicija i projekata koji se realizuju, radi na tome da ostvari tekuću likvidnost i pozitivno posluje.

Odbornici su razmatrali i Izvještaji o radu načelnika u organima komunalnih preduzeća koja su u vlasništvu opštine – Komunalno preduzeće “Rad”, “Vodovod i kanalizacija”, “Toplana” i pogrebno preduzeće “Sveti Marko”, u okviru jedne tačke, što nije podržala opozicija.

Načelnik je naveo da je raspravlјano o radu i problemima preduzeća, te dodao da se u svima vidi pobolјšanje, a da je sigurno najveći uspjeh ostvario “Vodovod i kanalizacija” na obezbjeđenju dovolјnih količina vode i sigurno je da stanovnici neće biti izloženi redukcijama.

“Riješili smo taj problem za narednih 10, 15 godina i javnost to treba da zna. Preduzeće „Sveti Marko“ koje je ostvarilo u ovoj godini najveći uspjeh od svih prethodnih godina, ulaže u opremu, sredstva za rad i dobilo je pozitivno mišlјenje”, istakao je Katić.

Prema njegovim riječima, Komunalno preduzeće “Rad”, iako je i dalјe u teškoj situaciji, ima određene pozitivne pomake, te i dalјe ima podršku lokalne zajednice, a “Toplane” i dalјe pozitivno posluju.Katić je dodao da izvještaj o radu i poslovanju Doma zdravlјa Istočno Sarajevo za prošlu godinu nije dobio podršku većine odbornika.

“Sigurno da ima dosta pozitivnog što je menadžment Doma zdravlјa uradio prošle i ove godine, ali ima još dosta toga što je potrebno pobolјšati kako bi se finansijski rezultat popravio da ne bi bila ugrožena tekuća likvidnost ove zdravstvene ustanove”, istakao je Katić.

Na petnaestom skupštinskom zasjedanju odbornici su usvojili i Informaciju o radu organa i organizacija sa područja opštine za 2021. godinu – Boračka organizacija Istočno Novo Sarajevo, Poreska uprava PJ Istočno Novo Sarajevo, kao i Informaciju o radu nevladinih organizacija za 2021. godinu.