Odluka o poništenju postupka javne nabavke „Rekonstrukcija krovova i fasada koletktivnih stambenih objekata”

Odluku o poništenju postupka javne nabavke „Rekonstrukcija krovova i fasada koletktivnih stambenih objekata“, možete pogledati ovdje.