Odluka o poništenju postupka javne nabavke „Izrada glavnog projekta za gradski park u Centru 2“

Odluku o poništenju postupka javne nabavke „Izrada glavnog projekta za gradski park u Centru 2“, možete pogledati ovdje.