ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA „REKONSTRUKCIJA SAOBRAĆAJNICE VUKA KARADŽIĆA, DIONICA PETINA ZEMLJA L=200 M“

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova „Rekonstrukcija saobraćajnice Vuka Karadžića, dionica Petina zemlja L=200 m“, možete pogledati ovdje.