Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku “Nabavka računara, kompjuterskog materijala, kancelarijske, računarske i druge opreme”

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku “Nabavka računara, kompjuterskog materijala, kancelarijske, računarske i druge opreme”, možete preuzeti ovdje.