Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke „Nabavka telekomunikacionih usluga interneta, fiksne i mobilne telefonije“

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke „Nabavka telekomunikacionih usluga interneta, fiksne i mobilne telefonije“, možete pogledati ovdje.