Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova “Sanacija šahtova u saobraćajnicama, Centar 1 i 2”

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova “Sanacija šahtova u saobraćajnicama, Centar 1 i 2”, možete pogledati ovdje.