Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku radova “Nepredviđeni i naknadni radovi na građevinsko-zanatskim radovima na objektu pozorišta u Istočnom Novom Sarajevu“

Odluku o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku radova “Nepredviđeni i naknadni radovi na građevinsko-zanatskim radovima na objektu pozorišta u Istočnom Novom Sarajevu“, možete pogledati ovdje.