FOTO

PARK VELIKANA

VIDEO

ODJELjENjE ZA PRIVREDU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Igor Đokanović, dipl.ecc

NAČELNIK ODJELJENJA

    • vrši stručne i upravne poslove koji se odnose na studijske i analitičke analize iz oblasti privrede i društvenih djelatnosti (industrija, trgovina, snabdijevanje, ugostiteljstvo, turizam, zanatstvo, saobraćaj i veze, poljoprivreda) te šumarstva i vodoprivrede, predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, zdravstvene zaštite, nadzora iz oblasti privrede i društvenih djelatnosti, poslove privatnog preduzetništva, kao i druge poslove iz svoje nadležnosti.

    Tel: + 387 (0)57 340 132

    e-mail: privreda@opstinains.net