FOTO

VIDEO

OBRAZOVANJE

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

Adresa: Vuka Karadžića 30

Telefon: + 387 (0)57 320 330

Veb adresa: www.ues.rs.ba

e-mail: univerzitet@ues-rs.ba

 

MAŠINSKI FAKULTET

Adresa: Vuka Karadžića 30

Telefon: 057/340-847

Veb adresa: www.maf.ues.rs.ba

e-mail: studentskasluzba-maf@ues.rs.ba

 

POLjOPRIVREDNI FAKULTET

Adresa: Vuka Karadžića 30

Telefon: + 387 (0)57 340 401; Faks: 057 342 701

Veb adresa:  www.pof.unssa.rs.ba

e-mail: office@pof.ues.rs.ba

GIMNAZIJA I SREDNjA STRUČNA ŠKOLA

Adresa: Stefana Nemanje 10

Telefon: + 387 (0)57 342 735

Veb adresa: www.ssciilidza.org

e-mail: ss70@skolers.org

 

ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANjE

Adresa: Đenerala Draže Mihajlovića 40

Telefon: 057/340-194

Veb adresa: www.osnovnamuzicka.org/

e-mail: ms04@skolers.org

 

OBDANIŠTE „PATRIJARH PAVLE“

Adresa: Zmaj Jovina bb

Telefon: + 387 (0)57 230 190

Veb adresa: www.vrticpatrijarhpavle.com

e-mail: vrtic.patrijarhpavle@gmail.com

 

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

Adresa: Vuka Karadžića 30

Telefon/faks: + 387 (0)57 342 788; 340 307

Veb adresa: www.etf.unssa.rs.ba

e-mail: kontakt@etf.unssa.rs.ba

 

MUZIČKA AKADEMIJA

Adresa: Vuka Karadžića 30

Telefon/faks: + 387 (0) 57 342 125

Veb adresa: www.mak.ues.rs.ba

e-mail: info@mak.ues.rs.ba

 

SREDNjA ŠKOLA „28. JUNI“

Adresa: Stefana Nemanje 10

Telefon/Faks: + 387 (0)57 342 523

Veb adresa:https://www.ss28juni.ba/

e-mail: ss71@skolers.org

 

OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA“

Adresa: Karađorđeva 1

Telefon: +387 (0)57 340 414

Veb adresa: -

e-mail: os189@teol.net

 

OBDANIŠTE „MACA“

Adresa: Stefana Nemanje 23

Tel/Faks: +387 (0)57 342 262

Veb adresa: –

e-mail: –

 

OBDANIŠTE „VRATITE NAM OSMIJEH“

Adresa: Karađorđeva 20

Tel/Faks: +387 (0)57 342 829

Veb adresa: –

e-mail: –