Obavještenje

O B A V J E Š T E Nј E

Obavještavamo građane opštine Istočno Novo Sarajevo da će se na sjednici Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo koja je zakazana za 02.03.2023. godine biti razmatrana odluka o kreditnom zaduženju za preduzeće JKP “Sveti Marko” a.d. Istočno Novo Sarajevo u iznosu od 120.000,00 KM.

Opština Istočno Novo Sarajevo će biti garant po ovom zaduženju.

N A Č E L N I K
Jovan Katić