OBAVJEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU „TOPLANE-INS“ A.D. ISTOČNO NOVO SARAJEVO

Obavještenje o zaključenom Ugovoru “Nabavka predizelovanih cijevi sa difuzijskom barijerom i prateće opreme” možete pogledati ovdje.