Obavještenje o radnom vremenu za predstojeće republičke praznike

01. maj 2022. godine i 02. maj 2022. godine, neradni dani.

09. maj 2022. godine, radno vrijeme do 12 .00 časova

Za vrijeme trajanja republičkih praznika, a radi zadovolјenja neophodnih potreba građana za komunalnim, zdravstvenim i drugim uslugama, dužne su da rade: zdravstvene ustanove, vatrogasna jedinica, preduzeća za snabdijevanje vodom, električnom energijom, kao i preduzeća za prevoz putnika, isti su u obavezi  da organizuju i obezbijede rad i dežurstva u obimu koji zadovolјava funkcionisanje njihove osnovne djelatnosti, potrebne za pružanje usluga građanima za vrijeme trajanja republičkih praznika.

Apoteke, veterinarske ambulante, ugostitelјski objekti, pekare i mesare mogu raditi redovno radno vrijeme za vrijeme trajanja republičkih praznika.

 Odluku o radnu vremenu možete preuzeti ovdje.