Nastavljena akcija planske sadnje alejnog i parkovskog drveća

Opštinska uprava Istočno Novo Sarajevo u saradnji sa nevladinom organizacijom World Vision BiH nastavila je akciju, koja se odnosi na plansku sadnju alejnog i parkovskog drveća na teritoriji opštine.

Proteklog vikenda izvršena je sadnja 103 sadnice kuglaste katalpe dužinom zelenog pojasa u ulici Dečanska (lijeva strana saobraćajnice).

Takođe, akcijom je obuhvađena i ulica Mome Kapora koja je oplemenjena sa 30 mladih sadnica lipe, kao i zeleni pojas parking prostora u neposrednoj blizini Spasovdanske ulice, gdje su polomlјena ili osušena stabla, zamijenjena sa novih pet sadnica crvenolisnog javora.

Čuvajmo naše zelenilo!