Naredba o određivanju radnog vremena u dane Republičkih i novogodišnjih praznika

01. januar 2024. godine, neradni dan

02. janaur 2024. godine, neradni dan

09. januar 2024. godine, neradni dan

Za vrijeme trajanja republičkih praznika, a radi zadovoljenja neophodnih potreba građana za komunalnim, zdravstvenim i drugim uslugama, dužne su da rade: zdravstvene ustanove, vatrogasna jedinica, preduzeća za snabdijevanje vodom, električnom energijom, kao i preduzeća za prevoz putnika, isti su u obavezi da organizuju i obezbijede rad i dežurstva u obimu koji zadovoljava funkcionisanje njihove osnovne djelatnosti, potrebne za pružanje usluga građanima za vrijeme trajanja republičkih praznika.

Apoteke, veterinarske ambulante, mesnice, zelenare mogu raditi u dane republičkih praznika 02. i 09.01.2024. godine u vremenskom periodu od 07.00 do 14.00 časova, a ugostiteljski objekti u dane 31. decembar i 01. januar mogu da rade neograničeno, a u dane 02. i 09. januara 2024. godine, redovno radno vrijeme.

Privredni subjekti koji se bave pekarskom djelatnošću, mogu raditi redovno radno vrijeme za vrijeme trajanja republičkih praznika.

NAREDBU o radnom vremenu možete preuzeti ovdje.