NAREDBA o obaveznom sprovođenju mjera u ugostiteljskim objektima

Broj: 01/I-014-93/21
Istočno Sarajevo, 11.03.2021. godine

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16 i 36/19), Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije o izmjeni Zaključka o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj broj 68-1/21 od 22.02.2021. godine i člana 68. Statuta opštine Istočno Novo Sarajevo (”Službene novine grada Istočno Sarajevo” br. 24/17 i 25/17), Načelnik opštine donosi:


NAREDBU
o obaveznom sprovođenju mjera, u ugostiteljskim objektima, na reagovanje
na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19)
u opštini Istočno Novo Sarajevo

1. U cilju sprečavanja širenja virusa korona SARS–CoV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji opštine Istočno Novo Sarajevo i zaštite i spasavanja stanovništva do 19.03.2021. godine ograničava se:
2. Radno vrijeme u periodu od 06:00 do 22:00 časa svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće bez obzira da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice, objekti za smještaj i dr.).
3. Ugostiteljski objekti dužni su organizovati svoj rad kako slijedi:
1) U ugostiteljskim objektima za jednim stolom istovremeno mogu sjediti najviše četiri osobe,
2) Ukoliko za jednim stolom sjedi više od četiri osobe, konobar ne smije poslužiti nikoga za tim stolom,
3) Između stola za kojim sjede gosti ugostiteljskom objekta i narednog stola za kojim
sjede gosti, mora postajati razmak od jednog praznog stola, odnosno najmanje dva metra.
4. Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republička uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih inspektora i inspektora u sastavu jedinica lokalne samouprave i Komunalna policija, vrišiće pojačan nadzor u cilju sporovođenja ove Naredbe.
5. Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u opštini Istočno Novo Sarajevo Broj: 01/I-013-474-13/20/21 od 25.02.2021. godine, osim tačke 7. naredbe, primjenjuju uz ovu naredbu
6. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

NAČELNIK 

Jovan Katić