Nakon potpisanog Memoranduma o saradnji realizuju se aktivnosti definisane projektom „PRO-POSO”

Opština Istočno Novo Sarajevo i Udruženje za psiho-socijalnu podršku i bolju budućnost „Progres“ iz Sarajeva, u saradnji sa njemačkom fondacijom „Krila nade“, nakon potpisanog Memoranduma o saradnji realizuju aktivnosti definisane projektom „PRO-POSO“.

U kabinetu načelnika danas je upriličeno potpisivanje Ugovora o praktičnoj obuci sa odabranim kandidatima i poslodavcima.

Projekat “PRO-POSO” se implementira već drugu godinu sa ciljem da se mladima omogući dodatna praktična doobuka i time stvore pretpostavke za njihovo brže zapošljavanje.

Ovaj projekat finansiraju Opština Istočno Novo Sarajevo i njemačka Fondacija „Wings of hope“/Krila nade.