Na Tvrdimićima postavljen senzor za mjerenje kvaliteta vazduha

 

Opštinska uprava Istočno Novo Sarajevo finansirala je nabavku i postavljanje senzora za mjerenje kvaliteta vazduha i drugih relevantnih parametara na izletištu Tvrdimići u sklopu projekta „Pametan grad za period 2020/2023. godine“.
 
Ovo je jedan od važnih koraka u zajedničkoj borbi za jasnim i prije svega transparentnim informacijama o stanju kvaliteta vazduha koji dišemo. Za građane koji imaju neke od hroničnih tegoba, disajnih i ostalih poteškoća, i te kako će značiti da mogu dobiti informacije o kvalitetu vazduha dnevno. Posebno u ovim vremenima kada imamo virus koji direktno napada naše disajne organe.
 
„Purple Air“ senzor za mjerenje kvaliteta vazduha kontinuirano mjeri kvalitet vazduha, a rezultati mjerenja su dostupni u realnom vremenu na veb-sajtu „Purple Air“: https://www.purpleair.com/map?opt=1/mAQI/a10/cC0#15.28/43.788295/18.427843 u skladu sa Air Quality Index-om koji prati koncentraciju zagađivača PM 2.5 i PM 10.
 

Air Quality Index mjeri vrijednosti od 0 do 500, gdje različite boje ukazuju na nivo zagađenosti – 0 je zeleno, 500 crveno.

Iznad 70 je neprijatno, oko 150 zabrinjavajuće, 250 je alarmantno, a sve preko toga zahtijeva preduzimanje određenih mjera.