Konkursa za stipendiranje putem granta „Đački Zadužbinar“

Fondacije za porodicu raspisala je Konkurs za stipendiranje putem granta „Đački Zadužbinar“, za izbor đaka iz porodica sa troje i više djece radi dodjelјivanja stipendije.

U prilogu ostavlјamo link u kojem se nalaze svi kriterijumi za prijavu:

https://zaporodicu.org/novost/1094/k——-