FOTO

VIDEO

KABINET NAČELNIKA OPŠTINE

Dejan Romić

Šef kabineta načelnika Opštine 

 

  • rukovodi radom kabineta načelnika i usklađuje rad kabineta sa drugim organizacionim jedinicama u opštinskoj upravi opštine;
  • usklađuje rad Kabineta sa nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama u okviru ovlaštenja;
  • po nalogu Načelnika prima stranke koje traže prijem kod Načelnika;
  • obezbjeđuje i planira organizaciju službenih putovanja Gradonačelnika i zvaničnih delegacija Opštine;
  • stara se o zakonitom, blagovremenom i efikasnom izvršavanju poslova iz nadležnosti Kabineta;
  • planira organizaciju prijema zvaničnih delegacija i predstavnika opština, gradova, država, institucija i organizacija;
  • prati i obezbjeđuje koordinaciju rada organizacionih jedinica opštinske uprave u pogledu izvršavanja aloga i uputstava načelnika Opštine;
  • obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika opštine;
  • za svoj rad odgovora načelniku Opštine.

 

Tel: + 387 (0) 57 340 132

e–mail: dejan.romic@opstinains.net