JAVNI POZIV za prijavu pravnih lica i preduzetnika za učešće u programu pogodnosti „Seniorska kartica“ za penzionere

Broj: 01/I-014-389-1/21

Istočno Sarajevo, 28.04.2021. godine

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske” br. 97/16 i 36/19), člana 68. Statuta opštine Istočno Novo Sarajevo („Službene novine grada Istočno Sarajevo” br. 24/17 i 25/17) i Odluke br. 01/-014-389/21 od 27.04.2021. godine o raspisivanju javnog poziva za prijavu pravnih lica za učešće u programu pogodnosti „Seniorska kartica“, načelnik Opštine raspisuje:

JAVNI POZIV

za prijavu pravnih lica i preduzetnika za učešće u programu pogodnosti „Seniorska kartica“ za penzionere

Pozivamo sva pravna lica i preduzetnike koji su registrovani i/ili imaju poslovnice na teritoriji opštine Istočno Novo Sarajevo da se prijave na javni poziv za učešće u programu pogodnosti za penzionere pod nazivom „Seniorska kartica“, koji se odnosi na izbor ponuđača – privrednih subjekata i preduzetnika, koji će vlasnicima Seniorske kartice – penzionerima sa teritorije opštine Istočno Novo Sarajevo obezbijediti popust na asortiman svojih proizvoda.

Cilj: Cilj programa „Seniorska kartica“ je izabrati privredne subjekte i preduzetnike (radnje mještovite robe, pumpe, prodavnice bijele tehnike, mesnice, pekare, zelenare, apoteke, privatne zdravstvene ustanove i laboratorije, kozmetički i frizerski saloni, ugostiteljski objekti, automehaničarske radnje i ostali zainteresovani) koji će vlasnicima seniorske kartice pogodnosti (oko 3000 penzionera sa teritorije opštine) obezbijediti svakodnevni popust na asortiman svojih proizvoda, ne manji od 5%, uz isključenja robe koja ne podliježe popustu (na primjer, akcizna roba, određeni lijekovi i ostalo).

1. Pravo učešća:
Pravo učešća imaju sva zainteresovana pravna lica i preduzetnici sa teritorije opštine Istočno Novo Sarajevo koji su registrovani na području opštine Istočno Novo Sarajevo i/ili imaju poslovnicu na teritoriji opštine Istočno Novo Sarajevo.

2. Opšti kriteriji za odabir pravnih lica u okviru Javnog poziva su:

  • Da su osnovani/registrovani u RS (BiH);
  • Da posluju na teritoriji opštine Istočno Novo Sarajevo.

3. Specifični kriteriji za odabir pravnih lica u okviru Javnog poziva su:
– Maksimalna visina popusta na asortiman;
– Asortiman u ponudi;
– Vrsta robe isključena iz popusta;
– Broj poslovnica i geografska zastupljenost na teritoriji opštine;
– Radno vrijeme poslovnice/a.

Javni poziv će biti objavljen na internet stranici (www.opstinains.net) i oglasnoj ploči Opštine. Rok za podnošenje prijava na predviđenom Obrascu produžen je do 24. maja 2021. godine. Potpisan i ovjeren obrazac potrebno je predati putem pošte ili na Protokol Opštine Istočno Novo Sarajevo svakim radnim danom od 07:30 do 15:00 časova, u zatvorenoj koverti, sa naznakom:

„Opština Istočno Novo Sarajevo

Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti

Prijava za učešće u programu pogodnosti „Seniorska kartica“ – ne otvarati“.

Obrazac za prijavu možete preuzeti  OVDJE.

Po zatvaranju roka za podnošenje prijava, Opština Istočno Novo Sarajevo formiraće komisiju za izbor ponuđača, koja će izvršiti izbor prema gore utvrđenim kriterijima.

Kontakt osoba za dodatne informacije i pojašnjenja: Aleksandra Matić Tadić, savjetnik načelnika, tel: +38757340132, aleksandra.matic-tadic@opstinains.net.

NAČELNIK

Jovan Katić