JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva radi upućivanja 400 ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove

Na osnovu Projekta banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske za 2021. godinu, broj: 16-03/1-2-563-41/21 od 10.02.2021. godine i Odluke Vlade Republike Srpske o davanju saglasnosti na Projekat banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske za 2021. godinu, broj: 04/1-012-2-755/21 od 11.03.2021. godine, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite raspisuje:

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva radi upućivanja 400 ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove, koji možete preuzeti OVDJE.