Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu popusta na ski karte za zimsku sezonu 2022/2023 putem sufinansiranja

Opština Istočno Novo Sarajevo u saradnji sa Olimpijskim centrom Jahorina raspisuje Javni poziv za dodjelu popusta na ski karte za zimsku sezonu 2022/2023. godina putem sufinansiranja na Skijalištu “Jahorina”.

Ovim Javnim pozivom će se moći ostvariti popust za 150 personalizovanih, desetodnevnih (deset u sezoni) ski karata za zimsku sezonu 2022/23. godina. Navedena ski karta za zimsku sezonu 2022/23 dodjelјenja putem sufinansiranja važeća je 10 dana, i moći će se iskoristiti tokom trajanja cijele sezone.

Putem Javnog poziva, odabrani korisnici će dobiti popust na desetodnevnu ski kartu u vrijednosti od 30%, dok članovi porodica PPB i RVI od I-VI kategorije i članovi porodice umrlih RVI mogu da ostvare popust od 50%. 

Puni iznos desetodnevne karte je 520,00 KM, i na taj iznos moguće je ostvariti gore navedeni popust, ako se na poziv prijavi minimalno 150 osoba.

Javni poziv za ski karte možete preuzeti OVDJE, a prijavni obrazac na slјedećem linku – OBRAZAC