Javni konkurs za finansiranje projekata i programa organizacija civilnog društva, neprofitnih i nepolitičkih organizacija i udruženja građana

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 68. Statuta Opštine Istočno Novo Sarajevo (“Službene novine Grada Istočno Sarajevo”, broj 24/17 i 25/17) i Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku projektima i programima organizacija civilnog društva, neprofitnih i nepolitičkih organizacija i udruženja građana br. 01/I-013-510/18, načelnik Opštine raspisuje:

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA I PROGRAMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA, NEPROFITNIH I NEPOLITIČKIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENjA GRAĐANA

Prijavni obrasci:

1. Prijavni obrazac _2018

2. Budžet – Aneks 1_ 2018

3. Izjava o sufinansiranju _ Aneks 3_ 2018

4. Izjava podnosioca prijedloga projekta – Aneks 2 _2018