FOTO

PARK VELIKANA

VIDEO

JAVNE USTANOVE I PREDUZEĆA

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „RAD”

Adresa: Vojvode Radomira Putnika 59

Tel:: +387 (0)57 343 421

Faks: +387 (0)57 340 807

e-mail: rad.ad@teol.net

JAVNO PREDUZEĆE “TOPLANE – INS“ A.D.

Adresa: Karađorđeva 13

Tel: +387(0)57 340 610

Veb-sajt: www.toplane-ins.info

e-mail: toplane@teol.net

 

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA POGREBNU DJELATNOST „SVETI MARKO“

Adresa: Vojvode Radomira Putnika br. 34

Tel: +387(0)57 321 310

Dežurna služba: +387 57/373-159 (0-24 h)

Veb-sajt: www.kpsvetimarko.com

e-mail: svetimarko_is@teol.net

 

KOMUNALNO PREDUZEĆE „VODOVOD I KANALIZACIJA“

Adresa: Ulica Nikole Tesle 53A

Tel:: +387 (0)57 342 742

Faks: +387 (0)57 340 480

Veb-sajt: www.vikis.info

e-mail: : vik@teol.net

 

JAVNE USTANOVE – OPŠTINA ISTOČNO NOVO SARAJEVO

 

 

JZU DOM ZDRAVLjA ISTOČNO SARAJEVO

Adresa: Stefana Nemanje 1

Telefon: + 387 (0)340 782; + 387 (0) 340 783, faks: + 387 (0)340-008

e-mail: dzis@teol.net

 

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ISTOČNO NOVO SARAJEVO

Adresa: Stefana Nemanje 13

Telefon: + 387 (0)57 320 930 i 320-931

e-mail:  jucsrins@gmail.com

 

JU KULTURNI CENTAR ISTOČNO NOVO SARAJEVO

Adresa: Stefana Nemanje 6

Telefon: + 387 (0)57 342 842

Veb-sajt: www.kuckuc.rs.ba

e-mail:  kulturnicentarins@gmail.com

 

JU SRC SLAVIJA ISTOČNO NOVO SARAJEVO

Adresa: Karađorđeva 21

Telefon: +387  57 343 092

 

PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČIJI VRTIĆ „PATRIJARH PAVLE“

Zmaj Jovina bb

Tel: +387 57 230 190

Veb-sajt: www.vrticpatrijarhpavle.com

e-mail: vrtic.patrijarhpavle@gmail.com

GRAD ISTOČNO SARAJEVO  

Adresa: Stefana Nemanje 14
Telefon: +387 (0)57 342 732
Faks: +387 (0)57 342 732
Veb-sajt: www.gradistocnosarajevo.net

e-mail:  portparol@gradistocnosarajevo.net

 sefkabineta@gradistocnosarajevo.net

 

GRADSKA RAZVOJNA AGENCIJA ISTOČNO SARAJEVO
Adresa: Vuka Karadžića br. 30
Telefon: +387 (0)57/342-636
Faks: +387 (0)57/342-636
Veb-sajt: www.rais.rs.ba
e-mail: 
info@rais.rs.ba

 

TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA ISTOČNO SARAJEVO

Adresa: Stjepana Lučića bb, 71420 Pale

Tel/faks: 057/201 208; 057/201-281

Veb-sajt: www.istocnosarajevo.travel

e-mail: info@istocnosarajevo.travel

REPUBLIČKA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

Adresa: Spasovdanska br. 3
Telefon: +387 (0) 57 344 258, Faks: +387 (0)57 344 259
Veb-sajt: www.ruczrs.org

 

OKRUŽNI SUD U ISTOČNOM SARAJEVU

Adresa: Ulica Karađorđeva br. 5
Telefon: +387 (0)57 342 894;  Faks: +387 (0)57 342 891
Veb-sajt: www.ot-istocnosarajevo.pravosudje.ba

e-mail: okruzni@teol.net

 

OKRUŽNO TUŽILAŠTVO U ISTOČNOM SARAJEVU

Adresa: Ulica Karađorđeva br. 5
Telefon: +387 (0)57 342 225; Faks: +387 (0)57 342 234
Veb-sajt: www.ot-istocnosarajevo.pravosudje.ba

e-mail: okruzno@teol.net

 

JP ZAVOD ZA UDžBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA ISTOČNO SARAJEVO

Adresa: Zorana Cvijetić br. 58
Telefon: +387 (0)57 340 046; Faks: +387 (0)57 340 056

Veb-sajt: www.zunsrs.com

e-mail:  info@zunsrs.com

 

MATIČNA BIBLIOTEKA ISTOČNO SARAJEVO

Adresa: Stefana Nemanje 6

Tel/faks: 057/340 305,

Veb-sajt: www.matbibli.rs.ba

e-mail: info@matbibli.rs.ba

 

ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA REPUBLIKE SRPSKE

CENTAR ZA MEDICINU RADA I SPORTA ISTOČNO SARAJEVO

Adresa: Stefana Nemanje 13

Tel/faks: 057 / 490-109
Veb-sajt: www.medicinaradaisporta.net

e-mail: i.sarajevo@medicinaradaisporta.net

 

JU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO REPUBLIKE SRPSKE

Regionalni centar Istočno Sarajevo

Adresa: Stefana Nemanje 13

Tel/faks: 057/342-795, 057/321-51, faks: 057/321-510
Veb-sajt: www.phi.rs.ba

e-mail: rc.i.sarajevo@phi.rs.ba

 

„SARAJEVO-GAS“ a.d. ISTOČNO SARAJEVO

Adresa: Nikole Tesle 55

Tel/faks: 057/340-113; 057/340-876

Veb-sajt: www.sarajevogas.com

e-mail: s.gas-direkcija@sarajevogas.com

 

PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE

Područna jedinica Istočno Sarajevo

Adresa: Stefana Nemanje 12

Tel/faks: 057/321-083, 321-084
e-mail: www.poreskaupravars.org

 

PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE

Područni centar Istočno Sarajevo 

Adresa: Stefana Nemanje 12

Tel/faks: 057/321-050, 057/321-051
Veb-sajt: www.poreskaupravars.org

e-mail: pcistocnosarajevo@poreskaupravars.org

 

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

PJ ISTOČNO NOVO SARAJEVO

Adresa: Nikole Tesle 60
Tel/faks: 057 / 320 810

Veb-sajt: www.rgurs.org

e-mail: katistocnonovosarajevo@rgurs.org

 

 

BIRO ISTOČNO NOVO SARAJEVO

Adresa: Spasovdanska 23 , 71123 Istočno Sarajevo
Tel/faks: 057 / 344 – 261
Veb-sajt: www.zzzrs.net

e-mail: biro.insarajevo@fis.zzzrs.net

 

POLICIJSKA STANICA ISTOČNO NOVO SARAJEVO

Adresa: Stefana Nemanje 13

Tel/faks: 057/340-003; 057/340-004

Veb-sajt:: www.mup.vladars.net

e-mail: psinovosarajevo@mup.vladars.net

FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE REPUBLIKE SRPSKE

Filijala Istočno Sarajevo

Adresa: Hilandarska 26

Tel/faks:  057/ 344 665,

Veb-sajt: www.fondpiors.org

JU JAVNI FOND ZA DJEČIJU ZAŠTITU

FILIJALA ISTOČNO SARAJEVO

Adresa: Karađorđeva 12a

Tel/faks:  +387 (0)55 490-753

 

 

MJEŠOVITI HOLDING „ERS“-MP A.D. TREBINjE

ZD „IRCE“ A.D. ISTOČNO SARAJEVO

Adresa: Vuka Karadžića 17

Tel/faks: 057/342-014, fax 057/340-316

Veb-sajt: www.irce-ad.com

e-mail: irce@teol.net

 

 

 

MJEŠOVITI HOLDING „ERS“-MP A.D. TREBINjE

ZP „ELEKTRODISTRIBUCIJA“ A.D. PALE

TJ Istočno Sarajevo

Adresa: Draže Mihajlovića 5

Tel/faks: 057/317-929

Veb-sajt: www.edbpale.com

KANCELARIJA ZA HARMONIZACIJU I KOORDINACIJU SISTEMA PLAĆANjA U POLjOPRIVREDI, ISHRANI I RURALNOM RAZVOJU BOSNE I HERCEGOVINE  

Spasovdanska 22
71123 Istočno Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 57 322 090

Fax: +387 57 322 091

e-mail: sinisa.golubovic@hops.gov.ba

www.hops.gov.ba

 

SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA BIH

IMIGRACIONI CENTAR

Draže Mihajlovića 5

Tel: +387 57 321 380

www.sps.gov.ba

 

DRŽAVNE AGENCIJE ZA ISTRAGE I ZAŠTITU (SIPA

Nikole Tesle 59

Tel: 057 326-100

http://www.sipa.gov.ba/bs